Zastosowanie

Urządzenie pozwala wulkanizować wszystkie rodzaje taśm: tkaninowe, z linkami stalowymi, z PCV, z gum winylowych oraz typu monoply.

Można nim dokonywać wszelkiego rodzaju napraw, regeneracji, wulkanizacji oraz usuwać usterki produkcyjne taśm.

Pozwala wykonywać złącza o różnych wymiarach, posługując się lekkimi zespołami dociskowo – grzewczymi o odpowiednich wymiarach.

Urządzenie gwarantuje uzyskanie najwyższej jakości połączenie poprzez:

  • idealnie równomierny docisk (nawet w przypadku nierównej grubości taśmy)
  • idealnie równomierną temperaturę w całym złączu (tolerancja +/- 1,5oC)

Pozwala dla taśm tkaninowych obniżyć grubość taśm o jedną przekładkę (można wykonać połączenia na zakładkę, likwidując osłabienie taśmy o jedną przekładkę w złączu).